CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Thông tin chi tiết chính sách thanh toán của Đắc Ngọc Desinger House

Khách hàng vui lòng chuyển khoản tổng giá trị đơn hàng qua tài khoản sau đây:

Thông tin tài khoản nhận chuyển khoản:

1.Vietcombank

Số tài khoản: 0491000093282 Ngân hàng Vietcombank Hà Nội.

Chủ tài khoản: Lê Trần Đắc Ngọc

2.Techcombank

Số tài khoản: 19033282143018

Ngân hàng Techcombank chi nhánh Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội.

Chủ tài khoản: Lê Trần Đắc Ngọc.

3.VietinBank

Số tài khoản: 107005745259

Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đống Đa.

Chủ tài khoản: Lê Trần Đắc Ngọc

4.BIDV

Số tài khoản: 12010000531407

Ngân hàng BIDV chi nhánh Sở giao dịch 1 Hà Nội.

Chủ tài khoản: Lê Trần Đắc Ngọc.

*Lưu ý: Nội dung chuyển khoản: Tên khách hàng + SĐT + mã sản phẩm

Sau khi bạn đã thanh toán và chuyển khoản xong, Đắc Ngọc Desinger House sẽ giao hàng đến cho Quý khách hàng theo thời gian quy định tại “Chính sách giao hàng” của Đắc Ngọc Desinger House.