I. Phạm vi giao hàng

Đắc Ngọc Designer House hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc.

II. Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng dự kiến từ 03 – 07 ngày kể từ lúc bạn lên đơn hàng.

Lưu ý:  Thời gian giao hàng được bắt đầu tính sau khi đơn hàng của quý khách được xác nhận thành công bởi nhân viên của chúng tôi.

III. Phí giao hàng

Đồng giá phí giao hàng là 30.000 VNĐ/đơn hàng (đã bao gồm VAT)